Oprogramowanie

Program TRUSS4 to zaawansowane narzędzie obliczeniowe zapewniające maksymalne wykorzystanie możliwości konstrukcyjnych drewna łączonego płytkami kolczastymi. Zawiera on bazę obciążeń stałych, kreator obciążeń zmiennych
i eksploatacyjnych oraz zapewnia zgodność przeprowadzanych obliczeń z obowiązującymi normami Eurokod.

TRUSS4
Oprogramowanie do projektowania wiązarów dachowych

Program umożliwia wprowadzenie wewnątrzzakładowych zasobów drewna
i płytek kolczastych, które zostaną wykorzystane do projektowania wiązarów, a kreator kalkulacji cenowej pozwala szybko sprawdzić  aktualną cenę danego wiązara lub całej konstrukcji, uwzględniając ceny materiałów ora koszty jednostkowe procesu produkcji. Możliwość wymiany plików typu CAD/CAM z innymi programami oraz swobodna konfiguracja dokumentacji produkcyjnej i obliczeniowej w wielu językach obcych czynią program TRUSS4 uniwersalnym i wszechstronnym narzędziem do projektowania konstrukcji drewnianych. 

Oprogramowanie-b-pro

Firma B.PRO oferuje szkolenia i doradztwo z zakresu obsługi oprogramowania TRUSS4, a także usługi projektowania gotowych konstrukcji dachowych dla firm, które nie dysponują wsparciem własnego  projektanta czy konstruktora na wstępnym etapie uruchamiania produkcji.

wiązar

Szkolenia z oprogramowania

Aleksandra Smogorzewska

e-mail: aleksandra.smogorzewska@bpro.pl

tel.: +48 609 609 845

Wsparcie techniczne

Marcin Micyk

e-mail: techniczny@bpro.pl

tel.: +48 538 187 973

DO POBRANIA

TRUSS4 DEMO

Wersja DEMO: 17 Data: 29.03.2022

TRUSS4 

Wersja pełna: 17 Data: 29.03.2022